Veterinær

Fredrikke ble uteksaminert som veterinær i 2011 fra Det biovidenskabelige fakultet i København.

Hun har jobbet med smådyr siden hun ble ferdig utdannet. I 2012 begynte hun å jobbe deltid hos oss, og fra januar 2014 skal hun jobbe fulltid.

Fredrikke har tatt kurs innen kirugi og indremedisin. I hennes masteroppgave testet hun effekten leverprotektika kan ha på leverskader forbundet langvarig kortison behandling. Hun liker å jobbe med indremedisinske utredninger og er også en del av klinikkens kirurgiske team.

Fredrikke er en stolt eier av sin Jakt Golden Retreiver `Bella`

Kompetanse

  • Veterinær