Om våre behandlingstilbud

Asker dyreklinikk har et godt og variert behandlingstilbud. Vi er tilsammen 5 veterinærer og vi har alle ulike satsingsområder, noe som gjør at vi har økt kompetanse innen flere ulike fagområder.

Asker dyreklinikk har i alle år tilbudt både tradisjonell og alternativ behandling. Vi har nå egen veterinær hud- og ørelege og nytt av året er at vi  har god kompetanse innen rehabilitering av dyr. To av våre veterinærer er interesserte i kirurgi og øyelidelser og en har spesiell interesse for kreft og kreftbehandling hos dyr.

Vi har stor fokus på å holde en høy faglig standard og satser derfor på etterutdanning. Både veterinærene og dyrepleierene drar stadig på kurs innenfor deres interessefelt.

Asker dyreklinikk streber alltid for å ivareta dyr og eiers interesser på beste mulige måte. Alle undersøkelser og behandlinger blir utført i henhold til de plikter veterinærer har etter norsk lov (dyrehelsepersonelloven og dyrevelferdsloven bl.a.) og Den norske veterinærforenings profesjonsetiske retningslinjer.

Sykdom og skade kan være av mer eller mindre alvorlig grad. Ofte vil det være slik at jo mer alvorlig jo vanskeligere er det å forutsi om dyret blir friskt eller ikke. Likevel kan veterinæren vanligvis gi en prognose, det vil si hvor sannsynlig det er at dyret blir friskt. Veterinæren foretar operasjoner og behandlinger for å bedre dyrets helsetilstand. Det vil imidlertid likevel kunne oppstå uforutsette komplikasjoner eller tilleggsproblemer underveis. Derfor kan det ikke gis noen garanti for at dyret vil bli friskt.

Vi anbefaler alle kunder å lese «Oppdragsbekreftelse» utarbeidet av Den Norske Veterinærforening – her finnes informasjon om oppdrag/behandling, prissetting, komplikasjoner og klagemuligheter. Ved spørsmål oppfordrer vi til å ta kontakt med oss via telefon eller mail.