Hva er indremedisin?

Indremedisin er et begrep som omfatter sykdommer i de indre organene som hjertet, lungene, leveren, nyrene og urinveiene, mage- og tarmsystemet, kjønnsorganene, hormonproduserende organer, nervesystemet m.m.

Sykdom i et spesifikt organ kan føre til spesifikke symptomer (for eksempel vil sykdom i magesekken kunne gi oppkast) men samtidig vil ett og samme symptom kunne skyldes sykdom i en rekke forskjellige organer. For eksempel vil økt drikkelyst kunne skyldes sykdom i bl.a. leveren, nyrene, livmoren og binyrene. Ettersom dyrene ikke selv kan fortelle hva de er plaget med er vi som veterinærer avhengige av å tolke den informasjon som dyreeieren gir oss.

I mange tilfeller kan vi ikke stille en eksakt diagnose ut i fra hva dyreeieren har observert og den kliniske undersøkelsen vi gjør. Vi blir nødt til å gjøre videre undersøkelser for å finne ut av hva som feiler dyret. Vi begynner ofte med blodprøver og følger opp med urinprøver, røntgen, ultralyd eller for eksempel et EKG.

Indremedisin

Diagnostisering

Ofte kommer vi frem til en diagnose samme dag, i andre tilfeller må vi gjøre videre undersøkelser påfølgende dager eller etter en periode for å se om tilstanden har endret seg. Selv etter at en rekke undersøkelser er gjort er det ikke alltid at man har kommet frem til en sikker diagnose. Man kan ha en mistanke om hva som er galt med det kan være svært vanskelig i enkelte tilfeller å tolke resultatene riktig fordi ulike individer viser ulike symptomer og ulike endringer på prøvene.

I noen tilfeller har man en mistanke om at det er noe galt i et organ men man klarer ikke med sikkerhet å si hva det er. Da kan man gjøre en eksplorativ laparatomi. Det vil si at man åpner buken kirurgisk for å se hva som er galt.

Noen ganger kan man helbrede dyret for eksempel ved å fjerne et fremmedlegeme i tarmen. Andre ganger kan man ta ut vevsprøver som i mange tilfeller vil kunne gi en eksakt diagnose. Enkelte ganger finner man ikke noe galt men har vha operasjonen utelukket at det er noe galt med bukorganene og det kan likevel være et stort skritt i riktig retning.