Nytt røntgensystem

Vi har fått nytt digitalt røntgensystem som gjør at vi nå kan ta enda bedre røntgenbilder av skjelett og bløtvev. Bildene kan bearbeides på en PC slik at man kan endre kontrast og lys på bildet. Det gjør det lettere å stille riktig diagnose.

Røntgen

Røntgen av dyr

Røntgen blir mye brukt fordi det er enkelt og relativt billig i forhold til for eksempel CT og MR undersøkelser. I mange tilfeller kan man stille diagnosen ut ifra et røntgenbilde i andre tilfeller kan røntgenbildet indikere i hvilket organ problemet sitter slik at man kan gå videre med riktige undersøkelser for det respektive organet.

Oppdage lidelser

I noen tilfeller tar vi røntgenbilder for å oppdage lidelser på et tidlig tidspunkt, slik at de dyrene som har arvelige lidelser kan tas ut av avl. Dette gjøres først og fremst av hofter (HD- røntgen) og albuer (AD-røntgen), fordi det forekommer lidelser i disse leddene som kan forårsake til dels store smerter hos affiserte individer. I andre tilfeller tar vi bilder av skadede dyr for å se etter benbrudd, eller syke dyr for å se etter svulster, forstørret hjerte, lungebetennelse, urinsteiner, forkalkninger eller lignende.