Akupunktur for dyr

Akupunktur er en mange tusen år gammel behandlingsmetode fra Kina. Det går ut på å sette nåler i bestemte punkter på kroppen, disse punktene sitter på tenkte linjer eller meridianer. I tradisjonell kinesisk medisin heter det at livsenergien Chi flyter gjennom meridiansystemet i en uavbrutt syklus, og at sykdom opptrer når Chi ikke flyter slik den skal.

Akupunktur

Akupunktur og forskning

Forskning i moderne tid har vist at det er flere nerveendinger i et akupunkturpunkt enn i huden rundt, og at akupunktur stimulerer nervesystemet bl.a. gjennom å dempe smerte, øke blodgjennomstrømning, øke hormonproduksjon og stimulere immunforsvaret.

Slik kan vi forstå at akupunktur kan brukes til å behandle et utall forskjellige lidelser, så som:

Smertetilstander (f. eks ryggproblemer, leddbetennelser og forkalkninger), infeksjoner, allergier, hormonelle problemer og til og med atferdsproblemer.

Dyr opplever vanligvis intet ubehag med nålene, og de aller fleste legger seg ned og slapper godt av under behandlingen.