Allmennmedisin for dyr

Veterinærmedisinen har endret seg mye de siste 20 årene. Det har blitt vanlig å gjøre avanserte undersøkelser og behandlinger også på dyr.

Vi tilbyr blant annet vanlig poliklinisk behandling («allmennmedisin»), bløtvevskirurgi, indremedisinske utredninger, hudutredninger og tannbehandling. Vi analyserer blodprøver i eget laboratorie og har mulighet til å ta digitale røntgenbilder og gjøre ultralydundersøkelser. Dersom det blir aktuelt å gjøre avanserte hjerteundersøkelser, CT og MR- undersøkelser, scintigrafi osv henviser vi videre til andre klinikker som har dette utstyret.

Vi kan hjelpe deg med de aller fleste problemer og har via vår allsidige kompetanse mulighet til å kombinere både tradisjonell og alternativ behandling. For ben- og leddkirurgi, cellegiftbehandling og ved alvorlige sykdommer som krever langvarig innleggelse henviser vi videre.