Rehabilitering av dyr

Målet med rehabilitering er å hjelpe pasienter til en lettere rekonvalesens etter nevrologiske og ortopediske skader og tilstander. Dette krever at terapeuten har solid kompetanse innen fysiologi, anatomi, nevrologi, patologi, atferd, billeddiagnostikk mm.

Akupunktur

Fysioterapi på dyr

Kompetanse innenfor rehabilitering og fysioterapi er nyttig for alle dyreklinikker som behandler muskel- og skjelettlidelser.

Vår veterinær Toril Malmer  er nå utdannet rehabiliteringsterapeut. Hun har deltatt på det første rehabiliteringskurset som er blitt arrangert på dette feltet i Norden. Kurset gikk over ett år og består av 5 samlinger på hver 3 dager, og alle deltakere må hospitere 40 timer på godkjent rehabiliteringsklinikk.