Lidelser som gjerne behandles med alternativ medisin er ledd- og muskelproblemer, prolapser, fordøyelses-, luftveis-, og hudsykdommer, allergi og hormonelle tilstander som f.eks innbilt svangerskap. En del atferdsproblemer responderer også godt på alternativ behandling som supplement til atferdstrening.