Poliklinikk for dyr

I poliklinikken gjøres alle innledende undersøkelser av syke og skadede dyr samt sykdomsforebyggende tiltak – med andre ord ting som du normalt ville gått til fastlegen din med. For eksempel kan du få hjelp med:

 • Vaksinering
 • ID merking
 • HD og AD røntgen
 • Behandling og passutstedelse ved utenlandsreise
 • Helsekontroll
 • Ørebetennelser
 • Kløe og hudbetennelser
 • Urinveisinfeksjoner
 • Luftveisinfeksjoner
 • Oppkast og diarè
 • Halthet
 • Kuttsår
 • Kloklipp mm.
Poliklinikk

Diagnoseberktøy og spesialkompetanse

Dersom en klinisk undersøkelse ikke er nok for å kunne stille en sikker diagnose vil man ofte ønske å ta blodprøver, røntgen, ultralyd osv. I noen tilfeller vil det ikke være satt av nok tid til dette der og da og dyret vil da legges inn til videre undersøkelser i løpet av dagen.

I andre, mindre akutte tilfeller setter man opp en ny time til utredning enn annen dag og kanskje hos en annen veterinær med ekstra kompetanse innen det aktuelle feltet/fagområdet.