informasjon om behandling

Asker dyreklinikk streber alltid for å ivareta dyr og eiers interesser på beste mulige måte. Alle undersøkelser og behandlinger blir utført i henhold til de plikter veterinærer har etter norsk lov (dyrehelsepersonelloven og dyrevelferdsloven bl.a.) og Den norske veterinærforenings profesjonsetiske retningslinjer. Sykdom og skade kan […]

Les innlegg