Om fugleunger funnet ute

Småfuglunger er i redet/matingsstadiet to til tre uker. Da blir de etter hvert flygedyktige, men mates fortsatt, helt eller delvis, en tid av foreldrene før de blir selvstendige.

NB! flere er ute av redet før de kan fly, f.eks. trostunger!

 • Dueunger og skjæreunger er i redet 3 – 4 uker før de flyr ut, men «tigger» og mates fortsatt en tid etter at de kan forsyne seg og spise selv
 • Kråkeunger trenger minst 4 uker i redet.
 • Tårnseilerunger trenger 6 uker.
 • Måker flyr etter 4 – 5 uker
 • And- og gåsunger passes i 6 – 8 uker, og det tar lang tid før de kan fly.
 • Ugleunger trenger 5 – 6 uker før de flyr, og er fortsatt avhengige av mat fra foreldrene noen uker. Noen hevder de ikke er helt forelderuavhengige før i 3mnd. alderen.

Vurdering av situasjonen før fuglen fjernes fra funnstedet

 • Dersom ungen er for ung (f.eks. nyklekket med dun eller er uten fjør, og ennå med øynene uåpnet), utmattet eller på annen måte klart uegnet til å overleve, kan det forsvares å bare la den være der den er.
  Den ender da som føde for andre sultne skapninger. Det skjer som regel raskt, og er neppe mer pinefullt enn menneskers velmente forsøk på å holde fuglen i live. Vær også oppmerksom på at en medfødt defekt, som kan være vanskelig å oppdage, kan ha vært årsak til at ungen faktisk er skjøvet ut av redet av egne foreldre.
 • Dersom foreldrene er i nærheten, og bare venter på «klar bane» for å komme ungen til unnsetning, så bør de få anledning til dette. Menneskers innblanding bør innskrenkes til å jage vekk katter og andre truende farer, og skape mest mulig rolige forhold omkring. Eventuelt kan det bistås med å gi ungen en litt tryggere plassering, der foreldrene fortsatt kan høre, se og gjenkjenne ungen. Dersom det dreier seg om en redeunge, og redet kan lokaliseres, bør selvsagt ungen helst bringes tilbake dit, men dersom dette er for vanskelig, går det kanskje an å rigge til et erstatningsrede så nær det opprinnelige som mulig. Men vær oppmerksom på at det for mange arter er naturlig og riktig å forlate redet før flygeferdighet er oppnådd. Folk plukker ofte opp trostunger velment, men feilaktig, i iver etter å «hjelpe».
 • Den som plukker opp en fugleunge, bør selv være innstilt på det som kreves i den relativt korte, men til gjengjeld intense og ubeskrivelig givende tiden oppfostringen varer. 1 – 2 ukers intens matingsinnsats, og så noen roligere ukers oppfølging, der fuglen etter hvert må få anledning til å bevege seg mer fritt. Vær forberedt på skuffelse og sorg om oppfostringen ikke skulle lykkes, men unn deg til gjengjeld både glede og stolthet når det virkelig viser seg å gå bra. Et savn vil fuglen etterlate seg uansett, for adopsjonen er jo midlertidig, men minnene er uerstattelige.

Se www.fuglehjelpen.no for mer informasjon om førstehjelp, foring og stell av fugleunger.

Del med andre!