Forsikring av hund og katt

Det blir stadig vanligere å forsikre kjæledyret sitt; særlig hund, katt og hest forsikres nå i økende grad men likevel ligger Norge langt etter f.eks. England og Sverige i prosentandel forsikrede dyr.

Forsikring av kjæledyr

Årsaken til at det blir vanligere å forsikre dyrene er først og fremst at det er blitt store endringer i folks holdninger til det å holde og passe på et kjæledyr -flere er villige til å ofre endel for å gi kjæledyret sitt best mulig livskvalitet og et lengst mulig liv. I tillegg gjøres det i dag betydelig mer avanserte operasjoner og behandlinger og prisene på veterinærtjenestene har derfor gått opp sammenlignet med for 10-20 år siden.

Heller forsikring enn avlivning

Vi anbefaler alle våre kunder som kan risikere å komme i den situasjon at de må avlive kjæledyret, sitt fordi de ikke har råd til å betale for en akutt operasjon på 20-40 tusen kroner, om å forsikre dyret. Dersom dyret er forsikret betaler du en egenandel + evt. en avtalt prosentdel av skadesummen. Prisen på forsikringen og størrelsen på egenandelen varierer fra selskap til selskap.

Små kirurgiske inngrep kan også bli dyrt

Dersom en hund eller katt blir påkjørt og trenger avansert kirurgisk førstehjelp på en søndag (ulykker har en tendens til å skje utenom åpningstid!) med påfølgende oppstalling etter operasjonen samt rehabilitering i tiden etter operasjonen er det ikke uvanlig at vi ender opp i slike beløp. Selv et potekutt som må sys på en søndag kan fort komme opp i 4-5000 kroner.

Innhent tilbud på forsikring

Alle de store forsikringsselskapene kan forsikre kjæledyret ditt. Vi anbefaler deg å innhente tilbud fra flere og sammenligne priser og hva de dekker. Vær oppmerksom på at endel mindre selskaper har lavere forsikringssum men noen dekker bare opptil et visst beløp totalt og 10.000 kr brukes fort opp dersom du er så uheldig å få et kronisk sykt dyr. Noen selskaper dekker medisiner, også de som kjøpes på apotek, andre ikke. Noen selskaper forsikrer dyret ut hele livet, andre bare til de er 10 år- forståelig nok, da gamle dyr oftere blir syke. Ta slike forhold med i vurderingen når du skal velge forsikring.

Når bør man forsikre?

Vi anbefaler deg å bestille forsikring FØR dyret har fylt 4 måneder, da forsikringen da også i noen tilfeller omfatter medfødte og arvelige sykdommer.

ID-merking

Hvis du Id-merker dyret ditt med mikrochip vil du få tilbud om 3 mnd gratis forsikring. Dersom du takker ja til dette vil du innen utløp av perioden bli kontaktet av Gjensidige med forespørsel om du ønsker å fortsette forsikringen. Dersom du ønsker å tegne forsikring i et annet selskap kan du gjøre det i tillegg men vent ikke til hunden er over 4 mnd- for da er forsikringen mindre omfattende.

Du kan følge linker under for å lese mer om forsikring av dyr:

Det finnes også mange flere selskaper som tilbyr dyreforsikringer. Snakk med ditt forsikringsselskap.

Del med andre!