Huggormbitt

Det anbefales at du oppsøker veterinær for behandling og om mulig observasjon dersom det er mistanke om at hunden eller katten din er bitt av huggorm. Minst 30% av bittene er tørre- dvs at de ikke inneholder gift.

De vanligste symptomene ved forgiftning er:

 • Lokal hevelse på bittstedet
 • Halthet
 • Sirkulasjonsforstyrrelse (slapphet, blekhet, svak puls)
 • Mage-tarmsymptomer (oppkast og diare)
 • Lever og nyreskade kan utvikles senere.

Førstehjelp ved huggormbitt

 • Hold dyret i ro
 • La bittstedet være i fred
 • Bær hunden til nærmeste transportmiddel om mulig.
 • Det deles ofte ut «ormetabletter» (Prednisolon) til bruk som førstehjelp ved huggormbitt hos hund. Det finnes ingen bevis på at dette har noen positiv effekt og kan gi eier en falsk trygghet. Noen utelater å oppsøke veterinær fordi de har gitt kortison og det kan få fatale følger.

Behandling

Ulike typer behandling kan bli aktuelt avhengig av alvorlighetsgrad og dyrets allmenntilstand.

Det vanligste i dag er å gi:

 • væskebehandling
 • oppstalling/ro
 • antihistamin (ev. Kortison)
 • antibiotika- omdiskutert
 • motgift/antiserum

Du kan lese mer om huggormbitt ved å følge linkene under:

Helsenorge.no
Dyreklinikk.no

Del med andre!