Kastrasjon av Hannkatt

Kastrering av katt

Vi anbefaler at alle hannkatter kastreres. Hovedårsaken er at det er katteeierenes ansvar (også hannkatteierenes!!) å sørge for at det ikke fødes for mange kattunger i verden.Det kan være et problem å finne hjem til alle kattene som fødes og noen ender opp med å måtte avlive kattunger pga dette. Andre katter ender opp som villkatter med de problemer det kan medføre av sult og smerte for katten.

Grunner for å kastrere katter

En stor fordel med kastrasjon er at kastrerte katter holder seg mer i nærheten av hjemmet. Ukastrerte katter har en tendens til å vandre over store områder på jakt etter hunnkatter å parre. De kan bli borte hjemmefra flere dager i strekk og det gjør at det er større fare for at de ikke finner veien hjem eller blir påkjørt/skadet.

I tillegg vil ukastrerte katter i mye større grad sloss for å forsvare reviret sitt og dermed stadig ende opp hos veterinæren med betente bittsår som må renses i narkose og behandles med antibiotika.

Ukastrerte hannkatter har urin med sterk lukt og de har behov for å markere sitt territorium noe som kan være lite populært hos såvel eier som naboer. Etter kastrasjon forsvinner dette behovet for markering og urinens lukt blir mye mindre markant. Kattens rivaler vil heller ikke ha like stort behov for å markere på din tomt.

Hvordan foregår kastreringen?

Kastrasjon er en enkel operasjon som gjøres ved at man, i narkose, legger et lite snitt i huden over hver testikkel og fjerner disse etter å ha knytt over blodkarene. Såret sys ikke etterpå, og katten er stort sett seg selv dagen etter operasjonen. Det kreves ikke noe ekstraordinært tilsyn etterpå, utover at man følger med på allmenntilstand og matlyst, samt tar en liten titt på såret daglig for å se at det ikke er tegn til betennelse (rødhet, hevelse, utflod/sekret/verk). Om mulig, er det en fordel om katten holdes inne den første uken etter operasjonen.

Hvor tidlig bør katten kastreres?

Vi anbefaler kastrasjon fra 5-6 mnd alder men det er mulig å gjøre det allerede ved 3-4 mnd alder. Man bør være oppmerksom på at hormonene vil forbli i kroppen noe tid etter kastrasjonen og det tar noen uker før man ser «effekt» på uønsket adferd som vandring og urinmarkering. Katter kan parre og få kattunger opptil et par uker etter kastrasjon og bør ikke være sammen med en usterilisert hunnkatt i denne perioden.

Bakdelene ved kastrering av katt

Den største ulempen med en kastrasjon er at katten har lett for å legge på seg etterpå. Delvis skyldes det et redusert stoffskifte, delvis at den beveger seg mindre og derfor forbruker mindre energi.

Vi anbefaler at man kort tid etter kastrasjonen går over på et fôr for kastrerte katter. Dette fôret er mindre energirikt enn et vanlig fôr, men man bør likevel foreta regelmessig veiing av katten og gå over på et enda mindre energirikt fôr, dersom det blir nødvendig. Det er mye lettere å forebygge overvekt enn å slanke katten etterpå.

Husk at ikke alle dyr kan ha maten stående fremme hele tiden etter en kastrasjon. Man må ofte porsjonere ut en viss mengde fôr per dag. Glem heller ikke, at dersom det gis godbiter ved siden av, eller dersom katten er en ivrig musefanger, så vil man måtte redusere på tørrfôrmenden katten får tilgang til, enda noe mer.

Vi anser normalvekt for en hannkatt å være 4-5 kilo.

Urinstein etter kastrasjon

Noen katter kan utvikle urinstein etter kastrasjon. Dette skyldes trolig at de urinerer sjeldnere enn normalt fordi markeringsbehovet ikke lengre er tilstede. Dette problemet var vanlig før, men vi ser lite av det i dag, da de aller fleste kattefôr nå er regulert mhp innholdet av de mineralene som feller ut og gir urinsteinsproblemer.

Det forekommer imidlertid av og til, og katten vil da stadig sitte og trykke som om de prøver å urinere uten at det kommer noe ut. Dette er en tilstand som krever akutt hjelp da det er svært smertefullt og vil være dødelig i løpet av et par døgn. Katten vil etter at den har fått akutthjelp trenge spesialdiett resten av livet og de fleste fungerer bra på det.

Del med andre!